تاریخ : چهارشنبه 20 تیر 1397 | 10:33 ب.ظ | نویسنده : افکـــآر
من نمیخواهم بمیرم،با تمام این اتفاقات،با تمام نابه هنجاری های زندگی،من لجوجانه نمیخواهم از ماشین زندگی پیاده شوم. همینی که هست!
یغما - معشوقهطبقه بندی: معشوقه، دیالوگ،

-